[1]
Федак, І.В. 2019. ДЕЯКІ БІЄКТИВНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ОБЕРНЕНІ ДО НИХ ФУНКЦІЇ: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number. 1(21) (Бер 2019), 26–30.