UNDERSTANDING OF NATIONAL IDENTITY ON VASYLSHKLIAR’S “ZALYSHENETS. BLACK RAVEN”

Authors

  • С. Е. Ушневич Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

nation, mystification, history, religion, psychology.

Abstract

The article investigates the specifics of the author's thinking in the light of alternative modeling history in the novel environment; proanalizuvano question of identity of people in a local environment; attempt to understand the dominant ethno-national in art fabric piece.

References

Шкляр Василь. У мене навіть еротика написана на документальному рівні [Електронний ресурс]/ Василь Шкляр // Високий Замок – Режим доступу: http://archive.wz.lviv.ua/articles/88429

Голобородько Я. Енігматика. Гостросюжетність. Інфернальність / Ярослав Голобородько // Українська мова та література. – 2010. – Число 13. – С. 16-19.

Кривопишина А. Часопросторові (хронотопні) характеристики сюжетів романів Василя Шкляра «Ключ» та «Елементал» / А. Кривопишина // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельни-

цького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 74-76. – (Філологічні науки)

Крутивус З. Знак з того світу: «Чорний ворон» («Залишенець» Василя Шкляра – коректна відповідь недругам України / З. Крутивус // Березіль. – 2011. – № 3/4. – С. 180-185.

Матюшко І. О. Лексика роману «Залишенець. Чорний Ворон» / І. О. Матюшко // Вісник Харківського національного університету. 15-16 травня. – 2015. – С. 19-21.

Миколаєнко А. «Чорний Ворон»: сигнал для суспільства / Алла Миколаєнко // Літературна Україна. – № 5. – 2011. – С. 3.

Романенко О. В. «Чорний ворон» Василя Шкляра: між високою та масовою літературою / О. В. Романенко // Наукові праці: наук.-метод. журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2010. – Вип. 128:

Філологія. Літературознавство. – Т. 141. – С. 85-89.

Стадніченко О. О. Роман Василя Шкляра «Чорний Ворон»: історична та художня правда / О. О. Стадніченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2010.– №2. – С. 307-312.

Старовойт Л. В. Художнє відображення українського національно-визвольного руху у романі В. Шкляра «Чорний Ворон» / Л. В. Старовойт // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені

В.О. Сухомлинського: зб. наук. пр. – Миколаїв: МДУ, 2010. – Вип.6. –С. 91-96.

Шепіль Г. Українська демонологія і Валерій Шевчук / Г. Шепіль // Українська мова та література. – 2009. – Число 33 (625). – С. 11-15.

Шкляр В. Залишенець / Василь Шкляр. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 381 с.

Василь Шкляр. Офіційний сайт письменника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkliar.com.ua/biohrafiya

Шкляр В: «Українців об’єднає почуття людської і національної гідності»: інтерв’ю з сучасним українським письменником / В. Шкляр; провела О. Климончук // Літ. Україна. – 2012. – 2 лют. (№5). – С. 15.

Шкляр Василь. Нестерпна легкість жанру для наших письменників виявилася найважчою [Електронний ресурс] / Василь Шкляр. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/vasil_shklyar_nesterpna_legkist_

zhanru_ dlya_nashih_pismennikiv_viyavilasya_naytyazhchoyu.html

Вікіпедія вільна енциклопедія. Залишнець [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/Залишенець._Чорний_ворон

Published

2020-09-03

How to Cite

Ушневич, С. Е. . (2020). UNDERSTANDING OF NATIONAL IDENTITY ON VASYLSHKLIAR’S “ZALYSHENETS. BLACK RAVEN”. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 372-380. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1418