SVIATOSLAV HORDYNSKY AND POLISH LITERATURE

Authors

  • Н. Д. Мочернюк Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

reception, Polish literature, poetry, translation, Sviatoslav Hordynsky.

Abstract

The various forms of reception of Polish literature in Hordynsky’s works are investigated in the article. The materials of analysis were literary and art studies of author, poetry and translations of author. Major attention is paid to the Hordynsky’s creative dialogue with Polish writer Josef Lobodovsky.

References

Гординский С. Вулиця Листопада Львівський спогад) / Святослав Гординський // На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. – Львів: Світ, 2004. – С. 453-456.

Гординський С. Колір і ритми: Поезії. Переклади / Святослав Гординський. – К.: Час, 1997. – 497 с.

Гординський С. Поезії: вірші ориґінальні і перекладні / Святослав Гординський. – Джерсі-Сіті; Мюнхен: Сучансість, 1989. – 447 с.

Гординський С. Поезія Ю. Лободовського і її українські мотиви / Святослав Гординський // На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. – Львів: Світ, 2004. – С. 408-412.

Гординський С. Юзеф Лободовський і його поезія / Святослав Гординський // Сучасність. – 1978. – №1. – С. 15-20.

Ільницький Д. У проекції двох дзеркал: Інґарден і Антонич у феноменологічному дискурсі / Данило Ільницький // Парадигма: збірник наукових праць на пошану Миколи Ільницького. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 5. – С. 207-222.

Кравченко С. Україна в публіцистиці Ю. Лободовського 30-х років ХХ ст. / Святлана Кравченко // Київські полоністичні студії. – Т.XVI. – К.: МП Леся, 2010. – С. 349-360.

Лободовський Ю. Похвала України / Юзеф Лободовський // Проблеми. – Мюнхен, 1947. – Ч.2. – С. 4-5.

Лозинський І. Барви і лінії побратимства / Іван Лозинський // Дзвін. – 1991. – №7. – С. 144-147.

Мочернюк Н. Рецепція французької літератури у творчості Святослава Гординського / Наталія Мочернюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2013-2014. – Вип.40-41. – С. 196-202; Мочернюк Н. Діалог культур у творчості Святослава Гординського: німецький контекст / Наталія Мочернюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2014-2015. – Вип. 42-43. – С. 108-113.

Стефановська Л. Антонич. Антиномії / Лідія Стефановська. – К.: Критика, 2006. – 312 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Мочернюк, Н. Д. . (2020). SVIATOSLAV HORDYNSKY AND POLISH LITERATURE. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 307-314. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1411