FEATURE SHISTORIOSOPHICAL THI

Authors

  • I. I. Zalevska Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

historiosophy, thinking, nation, state, nation.

Abstract

The article deals on the material "Symphony earth", "Through the centuries" story "Konotop" The influence of history on the specific national artistic thinking Yurij Tys attempt to uncover the deep ties of history of art of
the artist to the history of Ukraine.

References

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. – К.: наукова думка, 1992. – 156 с.

Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі. Від концепту до концепції / К. В. Кислюк. – Х.: ХДАК, 2008. – 288 с.

Маринюк В. Національна ідея як онтологічний та гносеологічний феномен / В. Маринюк // Українська національна ідея: реалії та перспектива розвитку. – Львів: Інститут народознавства НАН України 1999. –

Вип 1. – 230 с.

Нахлік Є. Проблема історіософічности Шевченкової поезії / Євген Нахлік // ДОЛЯ – LOS – СУДЬБА: Шевченко і польські та російські романтики/ НАН України, Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2003. – С. 181-193. – (Серія «літературознавчі студії». – Вип.8).

Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М. Т. Степико. – К.: Знання, 1998. – 250 с.

Тис Ю. Конотоп // Юрій Тис. – К.: Ярославів Вал, 2005. – 208 с.

Тис Ю. Симфонія землі // Юрій Тис. – Буенос Айрес: Вид-во Миколи Денисюка, 1951. – 127 с.

Тис Ю. Шляхами віків // Юрій Тис. – Вінніпег: Українське видавництво, 1951. – 126 с.

Франко І. Поза межами можливого / І. Франко // Зібрання творів: У 50 т. – К, 1986. – Т.45. – С. 276-285.

Published

2020-09-03

How to Cite

Залевська, І. І. . (2020). FEATURE SHISTORIOSOPHICAL THI. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 561-563. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1390