CONCEPT “LAUGHTER”AS ONE OF THE BASIC LINGUO-COGNITIVE STRUCTURAL UNITS IN THE MODERN UKRAINIAN PROSE, POETRY, DRAMA AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY

Authors

  • I. V. Danyliuk Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi

Keywords:

concept, the concept “laugh”, artistic text, communication strategy and tactics, remarks, replicas, metaphor, frame.

Abstract

The semantic and structural features of the language means represented concept “laugh” in Ukrainian artistic discourse at the beginning of the XXI century is analyzes in the article; their role in the addresserrecipient relations, communication strategies and tactics in fiction has been defined, the specific features of their verbalization in remarks and replicas of drama have been researched, associative and imaginative potential and features of compatibility has been analyzed; the functional
load of linguistic units, its representation in prose texts, drama and poetry have been analyzed.

References

Бондарева О. Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання: [монографія] / Олена Бондарева. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 512 с.

Верещак Я. М. 14400: п’єси-фентезі / Я. М. Верещак; упоряд. і авт. передмови О. Є. Бондарева. – К.: Нац. центр театр. Мистецтва ім. Леся Курбаса, 2008. – 344 c.

Герасимчук В. Азартні ігри: комедія на дві дії / В. Герасимчук // Дніпро. – 2008. – № 11-12. – С. 100-125.

Дашвар Люко. Мати все / Люко Дашвар. – Харків: Клуб сімейного дозвілля. – 336 с.

Дяченки Марина та Сергій. Vitanostra: роман / Марина та Сергій Дяченки. – К.: Зелений пес, 2007. – 544 с.

Жуковський С. Цвітуть абрикоси: вірші / Станіслав Жуковський. – К.: Український письменник, 2010. – 142 с.

За межею означень: антологія української інтернет-поезії / упорядники: Є. Баран, Ю. Височанський. – Івано- Франківськ: Місто НВ, 2009. –400 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів: роман / Оксана Забужко. –Вид. 2-е, доп. – К.: Факт, 2009. – 832 с.

Кашка В. В. Мала методика / Володимир Кашка // Кур’єр Кривбасу. –2004. – № 179-181. – С. 96-105.

Кокотюха А. А. Шукачі скарбів / Андрій Кокотюха. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2005. − 336 с.

Кузьміна О. Б. Вербальні маніфестації концепу “білий” у парадигмі культури (на грунтіукраїнскої лірики першої третини ХХ сторіччя) / О. Б. Кузьміна // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2004. – № 631. – Вип. 41. – С. 55-58.

Лазарук М. Черн: зухвалі візії: поезії / Мар’ян Лазарук. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2009. – 96 с.

Лазарук М. Пантір: поезії, поеми / Мирослав Лазарук. – Чернівці: Місто, 2006. – 116 с.

Маккормак Э. Когнитивная теорія метафоры / Э. Маккормак // Теорияметафоры [пер. с англ., фр., нем., исп., польськ. яз.]. – М.: Прогресс, 1990. – С. 358-386.

Максимчук О. Лови: поезії / Оксана Максимчук; авт. передм. К. Москалець. – К.: Смолоскип, 2008. – 108 с.

Маслова В. А. Поэт и культура: Концептосфера Марины Цветаевой: [учеб. пособие] / В. А. Маслова. – М.: Флинта, 2004. – 256 с.

Мірошниченко Н. Апологія страйку / Надія Мірошниченко; авт. проекту та упоряд. Н. Мірошниченко // Страйк ілюзій: [антологія сучас. укр. драматургії]. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – С. 7-8.

Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2006.

Неждана Н. Угода з ангелом [Електронний ресурс] / Неда Неждана // Сучасна укр. драматургія. – К.: Укр. письменник, 2006. – 285 с. – Режим доступу: http://kurbas.org.ua/dramlab/neda.html.

Павлюк І. Сирітство землі / І. Павлюк // Кур’єр Кривбасу. – 2004. – № 172. – С. 68-79.

Процюк С. В. Канатоходці: [роман] / Степан Процюк. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2007. – 302 с.

Процюк С. В. Троянда ритуального болю / С. Процюк. – К.: Грані-Т, 2010. – 96 с.

Расторгуева Г. В. О некоторых аспектах когнитивной модели интерпретации текста / Г. В. Расторгуева // Филология и культура. – Тамбов, 2001. – С. 57-59.

Роздобудько І. В. Якби / Ірен Роздобудько. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 256 с.

Сняданко Н. Гербарій коханців / Наталка Сняданко; перед. Ю. Іздрика. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 272 с.

Стефурак Р. І. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60-90 років XX століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 “Українська мова” / Р. І. Стефурак – Івано-Франківськ, 2003. – 24 с.

Метафоризация как основной прием создания лексических и фразеологических средств языковой картины мира / В. Н. Телия; Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постоваллов и др. // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. –С. 180-204.

Published

2020-09-03

How to Cite

Данилюк, І. В. . (2020). CONCEPT “LAUGHTER”AS ONE OF THE BASIC LINGUO-COGNITIVE STRUCTURAL UNITS IN THE MODERN UKRAINIAN PROSE, POETRY, DRAMA AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 94-104. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1356