DEVELOPMENT OF GRAMMATICAL THOUGHT IN POLAND AT THE END OF 15-th – MID 18-th CENTURY

Authors

  • O. M. Lazarovych Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

grammar books in the Polish language, grammar categories, historic development, formation of the literary Polish language, development of the language traditions.

Abstract

The article deals with the analysis of the grammar books in the Polish language in the historic aspect. In the second half of the 16th century there has begun the formation of the Polish literary language and until the middle of the 17th century there has been the time of the "golden age" of development of the Polish language. At that time there appeared the first
grammar books in the Polish language that were aimed, on the one hand, at regularizing the grammar studies and, on the other hand, at studying the native language.

References

Borawski S. Wprowadzenie do historii języka polskiego / Stanisław Borawski. – Warszawa, 2002. – 279 s.

Borawski S. Tradycja i perspektywy.Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego / Stanisław Borawski. – Wrocław, 1995. – 286 s.

Długosz-Kurczabowa K. Gramatyka historyczna języka polskiego / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. – Warszawa, 2006. – 579 s.

Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. –Warszawa, 1985. – Cz. I–III. – 796 s.

Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego/ Zenon Klemensiewicz. –Warszawa, 2002. – 828 s.

Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego / Stanisław Rospond. –Warszawa, 2009. – 222 s.

Walczak B. Zarys dziejów języka polskiego / B. Walczak. – Wrocław, 1999. – 345 s.

Published

2020-09-03

How to Cite

Лазарович, О. М. . (2020). DEVELOPMENT OF GRAMMATICAL THOUGHT IN POLAND AT THE END OF 15-th – MID 18-th CENTURY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 86-93. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1355