THE FOLKLORIC-MYTHOLOGICAL BASIS OF THE NARRATIVE «THE SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS» BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI AND THE COLLECTION «LOUD LAUGHTER OF ARIDNYK» BY ROSTYSLAV YENDYK

Authors

  • O. M. Zalevska Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

myth, mythological thinking, folklore, image, archetype, mythologem.

Abstract

The article researches into the peculiarities of belletristic thinking of Mykhailo Kotsiubynskyi and Rostyslav Yendyk, the attempt of a typological comparison of the interpretation of the world in images and symbols in the writers’ creativity is made.

References

Башляр Г. Психоанализ огня / Г. Башляр; пер. с фр. Н. В. Кисловой. – М.: Худ. мир, 1993. – 176 с.

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору / Іван Денисюк // Слово і Час. – 2003. – № 10. – С. 49.

Єндик Р. Регіт Арідника: збірка оповідань / Ростислав Єндик. – Львів: Винне гроно, 1937. – 264 с.

Зварич І. Міф у генезі художнього мислення / Ігор Зварич. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – 236 с.

Киченко О. Фольклор як художня система / О. С. Киченко // Проблеми теорії. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – 216 с.

Колесса Ф. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю / Ф. Колесса // Фольклористичні праці. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 21-26.

Коцюбинський М. М. Твори в семи томах / М. М. Коцюбинський. – К.: Наукова думка, 1973-1975. – Т. 1-7.

Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. Марії Зубрицької]. – Львів: Літопис, 1996. – 832 с.

Хороб М. Фольклорно-міфологічні засади прози Ростислава Єндика / Марта Хороб // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія; [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – Вип. IV. – С. 57-64.

Черемшина М. Новели. Посвяти Василеві Стефаникові. Ранні твори. Переклади / Марко Черемшина. – К., 1987. – 448 с.

Юнг К.-Г. Архетип и символ / Карл-Густав Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.

Юнг К.-Г. Проблема души нашого времени / К.-Г. Юнг. – М.: Прогресс, 1993. – С. 57.

Published

2020-06-17

How to Cite

Залевська, О. М. . (2020). THE FOLKLORIC-MYTHOLOGICAL BASIS OF THE NARRATIVE «THE SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS» BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKYI AND THE COLLECTION «LOUD LAUGHTER OF ARIDNYK» BY ROSTYSLAV YENDYK. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(34), 381-388. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1325