ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВЧЕНИ-МИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Authors

  • М. В. Бігусяк Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • М. В. Бігусяк Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

Уже 46 років з гордістю носить ім’я видатного українського письменника Василя Стефаника Прикарпатський національний університет, котрий за цей час став одним із провідних центрів стефаникознавства в Україні. Учені вишу вивчають життєвий і творчий шлях Василя Стефаника, досліджують його художню, літературознавчу та епістолярну спадщину, організовують наукові конференції, захищають кандидатські дисертації, пишуть художні твори про визначного майстра слова.

References

1. Вісник Прикарпатського університету. Сер. Філологія. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2012. – Вип. 34-35. – 312 с.
2. Ґрещук В. В. Лінгвістичне стефаникознавство: здобутки і перспективи / В. В. Ґрещук // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Краківські Українознавчі Зошити / pod red. W.Mokrego – Краків, 1998. – Т. VII-VIII: Wasyl Stefanyk i jego epoka = Василь Стефаник і його епоха: materialy z miedzynarodowej konferencji. – C. 21-33.
3. Кіх О. [Рецензія] / О.Кіх // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Кра-ківські Українознавчі Зошити / pod red. Wlodzimierza Mokrego. – Krakow, 1998. – T. VII-VIII.: Wasyl Stefanyk i jego epoka = Василь Сте-фаник і його епоха: materialy z miedzynarodowej konferencji, (Krakow, 28-31 maja 1998 r.). – C. 363-364. – Рец. на кн.: Василь Стефаник – художник слова / Прикарпатський ун-т; [редкол.: В.В. Ґрещук, В.І. Коно-ненко, С.І. Хороб]. – Івано-Франківськ: Плай, 1996. – 272 с.
4. Кононенко В. І. Авторське мовлення Василя Стефаника / В. І. Коненко // Вісник Прикарпатського університету. Філологія, 2012. – Вип.34-35. – 313 с.
5. Микицей М. Василь Стефаник, який вам і не снився / М. Микицей // Західний кур’єр. – 2010. – 12 серп. (№ 32). – С. 11. – Рец. на кн.: Про-цюк С. Троянда ритуального болю / Степан Процюк. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 184 с.
6. «Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр./ Прикрпатський ун-т.; [ред. кол.: С. Хороб (відп. ред. та упоряд.)]. – Івано-Франк., 2006. – 494 с.
7. Сеник Л. Багатство інтерпретацій / Л. Сеник // Етнос і культура: зб. наук. теорет. ст. / Прикарпатський ун-т. – Івано-Франківськ, 2003. – №1. – С. 171-173. – Рец. на кн.: Шевченко. Франко. Стефаник: матер. між нар. наук. конф., (Івано-Франківськ, 14-16 травня 2001 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 498 с.
8. Шевченко. Франко. Стефаник: матер. міжнар. наук. конф., (Івано-Франківськ, 14-16 травня 2001 р.) / Прикарпатський ун-т. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 498 с.

Published

2020-03-05

How to Cite

Бігусяк, М. В. ., & Бігусяк, М. В. . (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВЧЕНИ-МИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 479-486. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1277

Issue

Section

БІБЛІОГРАФІЯ. КРИТИКА. ЕПІСТОЛЯРІЙ