PRINCIPLES OF VOLODYMYR DERZHAVYN’S LITERARY SCIENTIFIC ANALYSIS

Authors

  • Н. Б. Басенко Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • Н. Б. Басенко Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article give us an idea about the literary scientific methodology of diasporan researcher of literature Volodymyr Derzhavyn. The article reveals the basic principles of analysis of art compositions, methodological foundations of literary criticism, influence of formal and structural approaches on the scholar’s researches.

References

1. Гром’як Р. Еміграція і художня література: грані проблеми і аспекти дослідження / Р. Гром’як // Українська еміграція в історії та літературі. Матеріали міжнародної наукової конференції (18-20 вересня 1996). – Тернопіль, 1996. – С. 93-97.
2. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України / Я. Гординський. – Львів-Київ, 1939. – 138 с.
3. Державин В. Література і літературознавство. Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці / Упорядн. С.І. Хороб / В. Державин. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 486 c.
4. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. Посібник / Н. Зборовська. – К.: Академія, 2003. – 392 с.
5. Ільницький М. У фокусі віддзеркалень / І. Ільницький. – Л.: Світ, 2004. – 263 с.
6. Качуровський І. Володимир Державин / І. Качуровський // Березіль. – 1993. – №2. – С.161-168.
7. Кодак М. Літературна процесологія: система галузі науки / М. Кодак // Слово і час. – 2002. – №8. – С. 33.
8. Моклиця М. Структурний аналіз / М. Моклиця // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №6. – С. 45-49.
9. Хороб С.І. Науковий універсам Володимира Державина / С.І. Хороб // Державин В. Література і літературознавство. Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці / Упорядн. С.І. Хороб. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 486 с.
10. Якобсон Р. Лінгвістика і поетика / Р. Якобсон // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 c.

Published

2020-03-04

How to Cite

Басенко, Н. Б. ., & Басенко, Н. Б. . (2020). PRINCIPLES OF VOLODYMYR DERZHAVYN’S LITERARY SCIENTIFIC ANALYSIS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 406-415. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1269