THE CONCEPTS OF MASCULINITY IN ADVENTUROUS PROSE FOR YOUNG READERS

Authors

  • Т. Б. Качак Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • Т. Б. Качак Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article throws the light upon basic concepts of masculine discourse in contemporary prose for young readers. It observes that for boys’ text characteristic features are central images of strong, brave, smart boys men and young who perform heroic or adventurous deeds pass through a peculiar initiation, become national heroes; quest of the main hero and the chronotope become a mover of the plot. And construct composition of the text. The author offers a detail analysis of adventurous works by Oleksandr Havrosh and Maria Morozenko and notices that the writers count on traditional concepts of male self-affirmation and represent a normative stereotyped masculine image.

References

1. Андрєєва Т. Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки) / Т. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2007. – № 18. – С. 45-48
2. Андрєєва Т. М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Т.М. Андрєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. – 20 с.
3. Андрусяк І. «Хлопчача насолода» [Електронний ресурс] / І. Андрусяк. – Режим доступу: http://litakcent.com/2011/10/10/hlopchacha-nasoloda/
4. Гаврош Олександр. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Пригодницька повість / Олександр Гаврош. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 176 с.
5. Гаврош О. Пригоди тричі славного розбійника Пинті: повість / Олександр Гаврош. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2016. – 208 с.
6. Гаврош О. Розбійник Пинтя у Заклятому місті. Роман / Олександр Гаврош. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 304 с.
7. Гаврош О. Д. У пошуках Івана Сили / О. Д. Гаврош. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 88 с.
8. Кизилова В. Дискурс маскулінності в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва / Віталіна Кизилова // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2014-2015. – Вип. 42-43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 134-140.
9. Кон І. Психологія статевих відмінностей / І. Кон; Переклад з англ. В. Гайденко, А. Передборської; За ред. Вікторії Гайденко // Гендерна педагогіка. Хрестоматія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 106-111.
10. Кон І. Чоловіки, які змінюються у мінливому світі / Ігор Кон // Мас-кулінність. Фемінність та маскулінність. Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2003. – Число 23. – С.6-48.
11. Літературна енциклопедія: У двох томах. Т. 1 / Авт.-уклад. Ю.І. Ко-валів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.
12. Морозенко М. Іван Сірко – славетний кошовий / Марія Морозенко. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2013. – 268 с.
13. Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: Культура й література XIX-XXI століть / за ред. Аґнєшки Матусяк. – К.: Laurus, 2014. – 368 с.
14. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К.: Академвидав, 2016. – 256 с.
15. Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр: монографія / Софія Філоненко. – Донецьк: Ландон – ХХІ, 2011. – 432 с.
16. Ходили опришки: Збірник / Упор. І.М.Сенько – Ужгород, 1983. – 112 с.

Published

2020-02-20

How to Cite

Качак, Т. Б. ., & Качак, Т. Б. . (2020). THE CONCEPTS OF MASCULINITY IN ADVENTUROUS PROSE FOR YOUNG READERS . PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 188-200. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1247