DEVELOPMENT OF POLISH ORTHOGRAPHY

Authors

  • О. М. Лазарович Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • О. М. Лазарович Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article deals with the problem of evolution and becoming of Polish orthography beginning from the X-th century. As the Polish language has adopted Latin alphabet, the main problem was its adaptation to the phonetic requirements, because the medieval version of Polish language had more sounds. Polish orthography has come the long and difficult path of development.

References

1. Bajerowa I. Zarys historii języka polskiego 1939-2000 / I. Bajerowa. –Warszawa, 2003. – 164 s.
2. Borawski S. Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego / Stanisław Borawski. – Wrocław, 1995. – 207 s.
3. Encyklopedia języka polskiego / pod red. S. Urbańczyka. – Wrocław, 1992. – 455 s.
4. Jodlowski S. Losy polskiej ortografii / S. Jodlowski. – Warszawa, 1979. – 176 s.
5. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa, 1971. – 222 s.
6. Pisownia polska. Przepisy – słowniczek, wyd. 11 i 12. – Wrocław, 1957. –184 s.
7. Stieber Z. Pisownia i poprawna wymowa w Polsce Niepodległej / Z. Stie-ber // Język i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości (1918-1978) / pod red. J. Riegiera i M. Szymczaka. – Wroc-ław, 1982. – 295 s.
8. Tokarski J. O polskiej pisowni / J. Tokarski // Poradnik językowy. – 1963. – Z. 10. – 448 s.
9. Walczak B. Zarys dziejów języka polskiego / B. Walczak. – Wrocław, 1999. – 302 s.
10. Urbańczyk S. Rozwój ortografii polskiej / S. Urbańczyk // Język Polski. XXXV. – 1955.

Published

2020-02-19

How to Cite

Лазарович, О. М. ., & Лазарович, О. М. . (2020). DEVELOPMENT OF POLISH ORTHOGRAPHY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 56-63. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1235