PLANT FORMING OF GENERAL CULTURE OF STUDENTS OF STOMATOLOGY FACULTY OF IVANO-FRANCIVS’K NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Authors

  • О. В. Бугерчук Ivano-Frankivsk National Medical University
  • О. В. Бугерчук Ivano-Frankivsk National Medical University
  • О. І. Бульбук Ivano-Frankivsk National Medical University
  • О. І. Бульбук Ivano-Frankivsk National Medical University

Abstract

In the article the questions is under consideration into question, related to the features of education of students of stomatology faculty of medical university. Authors show actuality of conducting of educate measures with students, efficiency of work of counsels of groups of students and feature of conducting of educate measures.

References

1. Картавих О.В. Взаємодія суб’єктів і об’єктів педагогічного процесу / О.В. Картавих // Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – №1(2). – С. 72-77.
2. Нормативно-правові матеріали з виховної роботи / Укл. В.І. Рябченко. – К., 2001. – 220 с.
3. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти // Зб. Міносвіти. – 1996. – 13 с.
4. Щербань П. Формування духовної культури та особистості / П. Щербань // Рідна школа. – 1999. – С. 7-8.
5. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, Я.Н. Орішко, І.В. Гресько // Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т.12, № 2. – С. 125.

Published

2019-07-10

How to Cite

Бугерчук, О. В., Бугерчук, О. В., Бульбук, О. І., & Бульбук, О. І. (2019). PLANT FORMING OF GENERAL CULTURE OF STUDENTS OF STOMATOLOGY FACULTY OF IVANO-FRANCIVS’K NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (4(24), 185-189. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/pulse/article/view/846

Most read articles by the same author(s)