PSYCHOLOGICAL AND HYGIENIC ESSENCE OF MOTIVATIONAL AND INTELLECTUAL READINESS OF CHILDREN FOR SYSTEMATIC EDUCATION IN SCHOOL

  • М. І. Мізюк Ivano-Frankivsk National Medical University
  • З. Б. Суслик Ivano-Frankivsk National Medical University
Keywords: school readiness, motivational readiness for learning at school, school maturity.

Abstract

The article deals with the interpretation of the terms readiness to learn at school, motivational readiness, school maturity, the essence of the problem of motivational readiness for school. On the basis of the hygienic valuing of the social everyday life modern school environment, the state of health, containing physical, biological and psychophysiological development of the children; the peculiarities of the school maturity are determined. A morphofunetional state and level of biological development of the examined children is determined. The main sndices of the child readiness for studying at school are settled. The tables for the combined valuation of the physical development of the children at the first year of studying are worked out and scientifically substantiated.

References

1. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: [монографія] / Л.М.Ващенко. – К.: Тираж, 2005. – 380 с.
2. Венгер А.Л. Готовность шестилетних детей к школе как условие развития творческого отношения к задачам / А.Л. Венгер, Т.А. Нежнова // Учебная деятельность и творческое мышление. – Уфа, 1985. – С. 92-95.
3. Венгер Л.А. Основные показатели готовности детей шестилетнего возраста к школьному обучению: Метод. рекомендации. – К.,1989. – 39 с.
4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. – М.: НПО «Образование». – 1996. – 160 с.
5. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.». – К.: Рай-дуга, 1994. – 61 с.
6. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Ред. ж. «Дошк. вих.», 2001. – С. 4-33.
7. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. – К.: ІНКОС. – 2002.
8. Міжгалузева програма «Здоров’я нації». – Х., Контраст, 2002. – 84 с.
9. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 4-9.
10. Москаленко В.Ф. Реалізація в країнах Європи стратегії з формування здорового способу життя в контексті політики “Здоров’я для всіх у 21 столітті” / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №4. – С. 14-21.
11. Нежнова Т.А. Формирование новой внутренней позиции / Т.А. Неж-нова // Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. – М.: Педагогика, 1988. – С. 24.
12. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: [навч. пос.] / О.В. Проскура. – К.: Освіта, 1998. – 199 с. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
13. Роговик Л.Л. Діагностика психомоторних здібностей до навчання / Л.Л. Роговик // Початкова школа. – 1999. – №1. – С. 4-6.
14. Шишкіна О. Психологічна небезпека – чи можна вберегти від неї дитину? // Дошкільне виховання. – 2004. – №6. – С. 16-19.
Published
2019-07-10
How to Cite
Мізюк, М. І., & Суслик, З. Б. (2019). PSYCHOLOGICAL AND HYGIENIC ESSENCE OF MOTIVATIONAL AND INTELLECTUAL READINESS OF CHILDREN FOR SYSTEMATIC EDUCATION IN SCHOOL. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Пульс, (4(24), 178-184. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/pulse/article/view/845