(1)
Куриляк, А.; Скасків, О.; Стасів, Н. АБСЦИСИ ЗБІЖНОСТІ ВИПАДКОВИХ КРАТНИХ РЯДІВ ДІРІХЛЕ. Прикарп. вісн. НТШ. Число 2019, 26-36.