ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СТРІЧКОВО- КОЛОДКОВИХ ГАЛЬМ БУРОВИХ ЛЕБІДОК ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ НАВАНТАЖЕНОСТЕЙ

  • Федір Васильович Козак Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Святослав Ігорович Криштопа Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Людмила Іванівна Криштопа Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ярослав Миколайович Арсенич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: фрикційні вузли, бурова лебідка, динамічна наван- таженість, теплова навантаженість, стрічково-колодкове гальмо.

Анотація

Статтю присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням навантаженості нових багатопарних фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок у стендових умовах. 
Зроблено математичні залежності для визначення сил тертя, зусиль натягів набігаючої і збігаючої гілок стрічки та гальмівних моментів, які розвиваються внутрішніми і зовнішніми парами тертя. На основі динамічної та теплової навантаженості останніх визначено раціональні конструктивні параметри гальмівного шківа.

Посилання

1. Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский // Машиностроение. − М., 1986. − 480 с.
2. Крагельский И.В. Основы расчета на трение и износ / И.В. Крагельский, М.Н. Добычик, В.С. Камбалов // Машиностроение. − М., 1977. – 530 с.
3. Чичинадзе А.В. Материалы в триботехнике нестационарных процессов / А.В. Чичинадзе, Р.М. Матвеевский, Э.Д. Браун // Наука. − М., 1986. − 248 с.
4. Крижанівський Є.І. / Експериментальні дослідження динамічної навантаженості різних типів фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок // Є.І. Крижанівський, Д.О. Вольченко, Л.І. Криштопа Проблеми трибології. − Хмельницький. − 2003. − No2. − С. 183-187.
5. Sergienko V.P. / Contact and thermal-stress analysis of real brake systems // V.P. Sergienko, V.M. Tkachev, A.I. Stolyarov the 10th Nordic Symposium on Tribology NORDTRIB. − Stockholm (Sweden). − 2002. − June 9-12. − P. 137-139.
Опубліковано
2019-05-18
Як цитувати
Козак, Ф. В., Криштопа, С. І., Криштопа, Л. І., & Арсенич, Я. М. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СТРІЧКОВО- КОЛОДКОВИХ ГАЛЬМ БУРОВИХ ЛЕБІДОК ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ НАВАНТАЖЕНОСТЕЙ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Число, (2(46), 218-225. вилучено із http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/386
Розділ
Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають