ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РАДІУСА ПОТОКУ ТАМПОНАЖНОГО РОЗЧИНУ ЗА ЕКСЦЕНТРИЧНО- ГО РОЗМІЩЕННЯ ТРУБ У СВЕРДЛОВИНІ

  • Василь Михайлович Мойсишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ярослав Семенович Білецький Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Віктор Володимирович Врюкало Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Микола Володимирович Сенюшкович Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: ексцентричне розміщення труб у свердловині, тампонажний розчин, поперечний переріз потоку, площа поперечного перерізу потоку, застійна зона, гідравлічний радіус, швидкість потоку тампонажного розчину.

Анотація

Розглядається процес витіснення бурового глинистого розчину тампонажним з міжтрубного простору, сформованого внутрішньою поверхнею зовнішньої та зовнішньою поверхнею внутрішньої труб. У випадку ексцентричного розміщення труб вперше запропоновано за форму поперечного перерізу потоку тампонажного розчину прийняти площу, обмежену ззовні равликом Паскаля, а зсередини – зовнішньою поверхнею внутрішньої труби.
Запропоновано формули для визначення площ поперечного перерізу потоку та застійної зони, периметра і гідравлічного радіуса перерізу потоку за ексцентричного розміщення труб у свердловині. Введено безрозмірний параметр α, як відношення міжцентрової відстані до різниці внутрішнього радіуса зовнішньої труби та зовнішнього радіуса внутрішньої труби. З’ясовано, що з ростом α площі поперечних перерізів та їхні гідравлічні радіуси зростають, а площі застійних зон зменшуються за параболічними законами.
Встановлено, що з ростом α швидкості потоку тампонажного розчину спадають за параболічними законами, а їхні значення добре узгоджуються з експериментальними даними.

Посилання

1. Ашрафьян М.О. Технология разобщения пластов в осложнённых условиях / М.О. Ашрафьян. – М.: Недра, 1989. – 228 с.
2. Математический энциклопедический словарь / Гл.ред. Ю.В. Прохоров. – М.: Сов.энциклопедия, 1988. – 847 с.
3. Иогансен К.В. Спутник буровика: Справочник. 3-е изд. / К.В. Иогансен. – М.: Недра, 1990. – 333 с.
Опубліковано
2019-05-18
Як цитувати
Мойсишин, В. М., Білецький, Я. С., Врюкало, В. В., & Сенюшкович, М. В. (2019). ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РАДІУСА ПОТОКУ ТАМПОНАЖНОГО РОЗЧИНУ ЗА ЕКСЦЕНТРИЧНО- ГО РОЗМІЩЕННЯ ТРУБ У СВЕРДЛОВИНІ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Число, (2(46), 197-209. вилучено із http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/384
Розділ
Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>