ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЗА ПЕРІОДИЧНИХ СКИДАНЬ ЧАСТИНИ НАФТОВОГО ПОТОКУ

  • Йосип Васильович Якимів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Олена Михайлівна Бортняк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: періодичні скидання, магістральний нафтопровід, пропускна здатність, енергоефективність.

Анотація

Сучасні нафтотранспортні системи характеризуються складною гідравлічною структурою та геометричною конфігурацією і досить часто передбачають необхідність шляхового постійного чи періодичного підкачування або скидання частини нафтового потоку. Реалізація такої технології транспортування неодмінно призводить до зміни режимів експлуатації нафтопроводів і відповідно до необхідності регулювання роботи нафтоперекачувальних станцій. Отже, визначення закономірностей впливу процесів скидання частини нафти на енергетичні параметри роботи нафтотранспортних систем є надзвичайно важливим завданням.
З цією метою проведені дослідження впливу величини періодичних скидань частини нафти на енергоефективність роботи магістральних нафтопроводів. Проаналізовано вплив величини скидань на витрати потужності на перекачування нафти в системі магістрального нафтопроводу. Виявлено, що із збільшенням величини скидань зменшуються питомі витрати електроенергії на перекачування нафти.
На основі проведених досліджень розроблені рекомендації щодо вибору надійних, безпечних та оптимальних, з точки зору витрат електроенергії на перекачування, режимів експлуатації другої черги системи магістральних нафтопроводів «Дружба» на ділянці Мозир – Броди – Тухольський перевал із скиданням частини нафти на ЛВДС «Броди».

Посилання

1. Нечваль A.M. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов / А.М. Нечваль. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2001. – 168 с.
2. Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов / А.А. Коршак, А.М. Нечваль; под ред. А.А. Коршака. СПб.: Недра, 2008. – 488 с.
3. Якимів Й.В. Проектування та експлуатація нафтопроводів / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.
4. Якимів Й.В. Режими роботи магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями і підкачуваннями / Й.В. Якимів, О.М. Бортняк // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука“, – К.: No 3(25), том 1. – 2017. – С. 188 – 190.
5. Якимів Й.В. Мінімальні витрати електроенергії як критерій оптимізації режимів роботи магістральних нафтопроводів / Й.В. Якимів, В.М. Кацаба // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2012. – No 1(17). – С. 271 – 277.
Опубліковано
2019-05-18
Як цитувати
Якимів, Й. В., & Бортняк, О. М. (2019). ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЗА ПЕРІОДИЧНИХ СКИДАНЬ ЧАСТИНИ НАФТОВОГО ПОТОКУ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Число, (2(46), 151-160. вилучено із http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/379
Розділ
Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають