ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • Володимир Ярославович Грудз Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Ярослав Володимирович Грудз Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Віталій Мирославович Боднар БМФ Укргазпромбуд
Ключові слова: системи газопостачання, обсяг запасних частин, розподіл Пуассона.

Анотація

Наведено загальні принципи вибору обсягу запасних частин в процесі експлуатації систем газопостачання для випадків відновлювальних і не відновлювальних елементів. Розглядається номенклатура як перелік номерів і найменувань запасних інструментів та приладдя, складений в певному групуванні і послідовності відповідно до технічної документації заводів-виготовлювачів і містить механічні деталі, вузли і агрегати. Критерії оцінки достатності комплекту запасних частин вибрано з умови достатньої надійності процесу експлуатації системи, заснованої на оцінках вірогідності появи відмови в період регулярної заміни елементів. Попит на запасні частини і матеріали носить випадковий характер і розглядається у вигляді стаціонарного процесу, описуваного розподілом Пуассона. Принцип розрахунку зводиться до визначення вірогідності того, що в механізмі будуть заповнені всі канали обслуговування і всі місця очікування відповідно до теорії масового обслуговування. В результаті запропоновано методику розрахунку обсягу запасних частин в процесі експлуатації систем газопостачання.

Посилання

1. Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое // Математический подход: Пер. с нем. М.: Радио о связь, 1988. – 392 с.
2. Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. – М.: Высшая школа, 1982. – 231 с.
3. Бусленко H.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 399 с.
4. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. 2-е изд. – М.: Наука, 1987. – 336 с.
5. Грудз В.Я., Тымкив Д.Ф., Яковлев Е.И. Обслуживание газотранспортных систем. – Киев: 1991. – 160 с.
6. . Грудз В.Я., Тимків Д.Ф, Михалків В.Б., Костів В.В. Обслуговування і ремонт газопроводів. – Івано-Франківськ.: Лілея-НВ, 2009. – 711 с.
7. Ставровский Е.Р., Сухарев М.Г., Карасевич Н.М. Методы расчета надежности магистральных газопроводов // – Новосибирск: Наука, 1982. – 92 c.
Опубліковано
2019-05-18
Як цитувати
Грудз, В. Я., Грудз, Я. В., & Боднар, В. М. (2019). ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Число, (2(46), 137-150. вилучено із http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/378
Розділ
Нафтогазова справа

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>