ФРИКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ПРОРІЗНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРУЖНИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРТІ

  • Олександр Олександрович Бедзір Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • Василь Михайлович Шопа Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Ключові слова: оболонкова пружина, прорізна циліндрична оболонка, контактна задача, неоднорідне тертя.

Анотація

Сформульовано постановку змішаної контактної задачі фрикційної взаємодії деформівного заповнювача з прорізною циліндричною оболонкою з врахуванням неоднорідного тертя. З використанням одновимірних моделей оболонки і заповнювача отримано інтегральне рівняння для знаходження контактних напружень. На основі чисельного розв’язку досліджено вплив геометричних розмірів, кількості розрізів в оболонці та трибологічних властивостей взаємодіючих тіл на жорсткість та міцність системи.

Посилання

1. Шопа В. М. Оболонкові пружини / В. М. Шопа, А. С. Величкович, С. В. Величкович та ін. // Івано-Франківськ: Факел. – 2002. – 92 с.
2. Величкович А. С. Комплекс засобів віброзахисту та регулювання динамічного режиму бурильної колони / А. С. Величкович, С. В. Величкович, В. М. Шопа. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 2000. – 86 с.
3. Попадюк І. Й. Механіка фрикційного контакту оболонок з деформівним заповнювачем / І. Й. Попадюк, І. П. Шацький, В. М. Шопа // Івано-Франківськ: Факел. – 2003. – 180 с.
4. Шопа В.М. Фрикційна взаємодія прорізної циліндричної оболонки з пружним заповнювачем / В. М. Шопа, І. П. Шацький, О. О. Бедзір // Доп. АН України. – 1993. - No 8. – С.70 – 73.
5. Шопа В.М. Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами / В. М. Шопа, І. П. Шацький, О. О. Бедзір, А .С. Величкович // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 208 с.
6. Бедзір О. О. Контактна взаємодія прорізної циліндричної оболонки та деформівного заповнювача з урахуванням сухого тертя / О. О. Бедзір, В. М. Шопа // Мат. методи та фізико-механічні поля. – 2009. – 52, No 1. – С. 132–137.
Опубліковано
2019-05-24
Як цитувати
Бедзір, О. О., & Шопа, В. М. (2019). ФРИКЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ПРОРІЗНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПРУЖНИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРТІ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Число, (2(46). вилучено із http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/377
Розділ
Математика та механіка