ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ СЕРЕД ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

  • Ірина Володимирівна Перевозова Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: виробничий потенціал, праця, прописка, робоча си- ла, особи без визначеного місця проживання, процес.

Анотація

Проводиться огляд одного з проблемних питань при визначенні сутності, критеріїв та показників ефективності використання робочої сили на різних рівнях організації виробництва; окремих аспектів зайнятості, оптимізації професійно-кваліфікаційних параметрів робочої сили на ринку праці з урахуванням похибок на такий показник (окреме соціальне явище), як чисельність осіб без визначеного місця проживання серед працездатного населення країни.

Посилання

1. Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки.//Україна: аспекти праці. – 2005. – No 2.
2. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м.Тернопіль, 23-24 лютого 2006 року)
3. Златопольський О.Ф. До проблеми відтворення робочої сили в Україні // Демографія, економіка праці та соціальна політика. – 1998. – Ч.1, Вип. 5. – С.158-160.
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег./ Пер. с англ. – М., 1978.
5. Савушкин Н.Н. Модель интеграции разных уровней профессионального образования // Профессиональное образование. – 2004. –No1.– С. 9.
6. Чернівецька Л. Ринок праці та заробітної плати.// Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – No 10.
Опубліковано
2019-03-08
Як цитувати
Перевозова, І. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ СЕРЕД ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Число, (1(1), 303-307. Retrieved із http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/364
Розділ
Економіка та організація виробництва