ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНУ МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЙ В УМОВАХ КРИЗИ

  • Микола Олексійович Данилюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Оксана Романівна Волошинюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: нематеріальна мотивація, ейчери, внутрішня мо- тивація, економічна криза, assessment-center (ассессмент-центр).

Анотація

Стаття присвячена питанню ефективності нематеріальної мотивації в умовах економічної кризи. Рекомендовано заходи для підвищення ефективності стимулювання та використання трудового потенціалу робітників. На основі аналізу світового досвіду, виділяються основні напрямки на шляхи нематеріальної мотивації, визначається її роль та значення для підприємств в умовах обмежених грошових ресурсів та скорочення витрат на мотивацію персоналу.

Посилання

1. "A Sense of Urgency", HBS Working Knowledge, переклад: Ярослав Федорак, MCUa.
2. Верхоглазенко В.В. Система мотивації праці // Консультант директора – 2004. – No2.
3. Андрєєва Т.В. Чому йдуть кращі: проблема демотивації персоналу // Управління компанією. – 2008. – No11.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. з англ. – М.: Дело, 1992. – 369с.
5. Семикіна М.В. Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – No10. – C.181 - 190.
Опубліковано
2019-03-08
Розділ
Економіка та організація виробництва