СТАН ЯКОСТІ ПЕРВИННОГО РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ З АНОМАЛЬНО НИЗЬКИМИ ТИСКАМИ

  • Ярослав Степанович Коцкулич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: розкриття продуктивних пластів, пластовий тиск, промивальна рідина, гірничо-геологічні умови буріння свердловин.

Анотація

Матеріали статті дають підстави зробити висновок про те, що висока якість розкриття продуктивних пластів з аномально низьким пластовим тиском може бути досягнута при науково обґрунтованому підході до вибору типів і властивостей промивальних рідин, а також способу розкриття пластів з урахуванням конкретних гірничо-геологічних умов буріння.

Посилання

1. Единые технические правила работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газокнденсатных меторождениях. - М., 1983.
2. Кошелев В.Н., Шишков С.Н. Обеспечение качественного вскрытия продуктивних пластов в условиях аномально низких пластовых давлений // Нефтяное хозяйство. – 2007. – No 6. – С. 38-41.
3. Коцкулич Я.С., Тищенко О.В. Закінчування свердловин. - К.: Інтерпрес ЛТД, 2004. –366 с.
4. Справочник инженера по бурению / Под редакцией Мищевича В.И. и Сидорова Н.А. В 2-х т. Т. 2. – М.: Недра, 1973.
5. До оцінки первинного розкриття продуктивних горизонтів на родовищах України / М.А.Мислюк, І.М.Кбвбасюк, В.М.Стасенко, М.В.Гунда // Нафтова і газова промисловістьсть. – 2005. – No 6. – С. 17-19.
6. Мислюк М.А., Рибчич І.Й., Яремійчук Р.С. Буріння свердловин: [Довідник]. У 5 т. Т. 2: Промивання свердловин. Відробка доліт. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002. – 303 с.
Опубліковано
2019-03-08
Розділ
Нафтогазова справа