ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ БЕЗ ПРОМІЖНИХ ТА З ПРОМІЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ У КОМПОНОВЦІ

  • Василь Михайлович Мойсишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: компоновка низу бурильної колони, динамічна стій- кість, опорно-центрувальні пристрої, амортизатор.

Анотація

Сформульовано та розв’язано задачі про динамічну стійкість компоновки низу бурильної колони з проміжними елементами (опорно-центрувальними пристроями, амортизаторами) та без них.

Посилання

1. Мойсишин В.М. Основи механіки бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом // Дис. ... д-ра техн. наук. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1996. – 498 с.
2. Расчет бурильных труб в геологоразведочном буренииЕ.Ф.Эпштейн, В.И.Мацейчик, И.И.Ивахнин и др. – М.: Недра, 1979. – 160 с.
3. Мойсишин В.М., Гураль І.М., Яремійчук Я.С. Динамічна стійкість низу бурильної колони з опорно-центрувальними елементами // Нафтова і газова промисловість. – 2003. – No 1. – С. 34-36.
4. Григулецкий В.Г., Лукьянов В.Т. Проектирование компоновок нижней части бурильной колонны. – М.: Недра, 1990. – 302 с.
Опубліковано
2019-03-08
Розділ
Математика та механіка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>