ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ДЕЯКІ СПОСОБИ ЇХ ПОБУДОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ

  • Михайло Михайлович Осипчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: дифузійний процес, вектор переносу, стохастичне диференціальне рівняння, математична модель.

Анотація

Статтю присвячено подальшій розробці методів побудови дифузійних процесів. Як приклад розглянуто стохастичну модель процесу розповсюдження диму в повітрі.

Посилання

1.Портенко Н.И., Скороход А.В., Шуренков В.М. Марковские процессы // Итоги науки и техн. Соврем. пробл. матем. Фундам. направления. – ВИНИТИ, 1989. – Т.46? No2 – С.5 - 248.
2. Осипчук М.М. Дифузія з нерегулярним переносом // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 1996. – т.54. – С.122 - 128.
Опубліковано
2019-03-08
Розділ
Математика та механіка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##