СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК ВЕКТОРА НА ПАРАДЕТЕРМІНАНТ ТРИКУТНОЇ МАТРИЦІ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

  • Роман Андрійович Заторський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: трикутна матриця, парадетермінант, параперма- нент, скалярний добуток.

Анотація

Подається означення скалярного добутку вектора на парадетермінант трикутної матриці; розглядається застосування цієї операції до дослідження формальних операцій з формальними степеневими рядами. Автором одержано формули n -кратного диференціювання складеної функції та узагальнення многочленів розбиттів Белла.

Посилання

1. Заторський Р.А. Про паравизначники та параперманенти трикутних матриць // Математичні студії. – 2002. – Т.17, No1. – С. 3 - 17.
2. Zatorsky R.A. Theory of paradeterminants and its applications // Algebra and Diskrete Mathematics. – 2007. – No1. – Р. 109 - 138.
3.Bell E.T. Partition polynomials // Ann. Math. –1927. – Vol.29. – P. 38 - 46.
4. Серре И.А. Курс высшей алгебры. Второе русское изд. под ред. Л.А. Левенстерна. – М.: Изд-во т-ва М.О. Вольф, 1902. – 452 с.
5. Риордан Д. Комбинаторные тождества. – М.: Наука, 1982. – 256 с.
Опубліковано
2019-03-08
Розділ
Математика та механіка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##