Друкується за рекомендацією Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський націо-нальний університет імені Василя Стефаника” (протокол № 11 від 31.10.2017 р.) та ухвалою Президії Івано-Франківського осередку НТШ (протокол № 1 від 18.03.2017 р.)

Published: 2019-06-05

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ПАРТОЛОГІЇ