• PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea
    Vol 5 No (41-42) (2017)

    Друкується за рекомен-дацією Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський націо-нальний університет

    імені Василя Стефаника” (протокол № 11 від 31.10.2017 р.) та ухвалою Президії Івано-Франківсь-кого осередку НТШ

    (протокол № 1 від 18.03.2017 р.)