REGIONAL RESEARCHES OF PROFESSOR OF THE LVIV UNIVERSITY Y.P. CIS’ /TO 90-ANIVESARY/

Authors

  • Я. І. Кісь Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Я. І. Кісь Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Abstract

Regional researches of prominent Ukrainian historian Yaroslav Cis’, who by the scientific labours and teaching activity in the Lviv university in 60th–80th years ХХ age was instrumental in saving of traditions of Ukrainian historiography and domestic study of a particular region, are analysed in the article.

References

1. Яремчук В.П. Проблеми історичної науки в працях Я. П. Кіся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історич-них наук. – К., 1998. – 16 с.
2. Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його Львівською школою за радянських часів // Український історик. – 1996. – № 4. – С. 88–141.
3. Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.
4. Кісь Я. П. Виникнення і розташування міст на території Руського а Белзького воєводств від XIV до середини XVII ст. // Архіви України. – Ї968. – №1. – С. 35–41.
5. Кісь Я. П. Аграрні відносини в містах Руського і Белзького воєводств у XIV-XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія істори-чна. – Львів: ЛДУ, 1978. – Вип. 14. – С. 90–95.
6. Кісь Я. П. Питання генезису капіталізму в Східній Галичині // Вісник. Серія історична. – Львів: ЛДУ, 1976. – Вип. 12. – С. 56–65.
7. Кісь Я. П. Промисловість Львова у період феодалізму (ХШ–ХІХ ст.). – Львів: ЛДУ, 1968.
8. Кісь Я. П. Участь міст західноукраїнських земель у Визвольній війні українського народу // Питання історії СРСР. – Львів: ЛДУ, 1958. – С. 96–106
9. Кісь Я. П. Легенди і факти про Роксолану // Архіви України. – 1970. – № 6. – С. 25–30.
10. Грабовецький В. Роксолана в історії. – Івано-Франківськ: Прикарпатський університет, 1993.

Published

2019-06-25

How to Cite

Кісь, Я. І., & Кісь, Я. І. (2019). REGIONAL RESEARCHES OF PROFESSOR OF THE LVIV UNIVERSITY Y.P. CIS’ /TO 90-ANIVESARY/. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(3), 167-173. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/773