«WHO STANDS TO THE END THOSE WILL SURVIVE!»: ATTEMPT OF HISTORY REGENERATION OF EVERYDAY LIFE OF UNDERGROUND GREEK-CATHOLIC PRIEST YAROSLAV SIRETSKY

Authors

  • О. І. Єгрешій Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • О. І. Єгрешій Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

In the scientific article the author paid attention to the didactic-christian reasons of Greek-Catholic priest Yaroslav Siretsky’s private correspondence.

References

1. Приватний архів родини Сірецьких. Фонд 1, опис 1, справа 35 (Листи Сірецького Ярослава Антоновича Сірецькому Антону Маркело-вичу, Сірецькій Софії Володимирівні, Сірецькому Любомиру Антоновичу, Сірецькій Марії Антонівній 20 липня 1950–30 грудня 1950 рр.). – Аркуші 1–83.
2. Там само, спр. 36 (Листи Сірецького Ярослава Антоновича …. за 1951 р.). – Арк. 1–164.
3. Підсумки Синоду УГКЦ // Нова зоря. – 2008. – №37. – 19 вересня.
4. Прикарпаття спадщина віків: пам’ятки природи, історії, культури, етнографії. Історико-культурологічне видання. Автор ідеї та гол. ре-дактор Микола Кугутяк. – Львів: Манускрипт-Львів, 2006. – 567 с.
5. Алексієвець М. Українська історична біографістика: нове бачення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. – Тернопіль, 2005. – №2. – С. 4–6.
6. Коляструк О. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці // Український історичний журнал. – 2007. – №6. – С. 174–184.
7. Коляструк О. Документи особового походження як джерела з історії повсякденності // Український історичний журнал. – 2008. – №2. – С. 145–153.
8. Підгаєцький В. Мікроісторія: варіант окреслення пізнавального простору у прикладенні до історії України ХХ ст. // Матеріали V кон-гресу МАУ. – 2005. – С. 368–371.
9. Удод О. Методологічні проблеми історії повсякденності // Матеріали V конгресу МАУ. – 2005. – С. 381–ь385.

Published

2019-06-25

How to Cite

Єгрешій, О. І., & Єгрешій, О. І. (2019). «WHO STANDS TO THE END THOSE WILL SURVIVE!»: ATTEMPT OF HISTORY REGENERATION OF EVERYDAY LIFE OF UNDERGROUND GREEK-CATHOLIC PRIEST YAROSLAV SIRETSKY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(3), 90-96. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/768