TARAS SHEVCHENKO’S ANTICIPATING IDEAS

Authors

  • М. Ю. Голянич Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • М. Ю. Голянич Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article deals with the main T.H. Shevchenko’s  ideas concering the future man, Ukraine, human communities and separate spheres of social life.

References

1. Вассиян Ю. Назад до Шевченка // Вассиян Ю. Твори. Степовий сфінкс. Суспільно-філософічні нариси. – Торонто: Євшан-Зілля. – 1972. – Т. 1. – С. 273–286.
2. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у твор-чості поета / Пер. з англ. С. Павличко. – К.: Рад. письменник, 1991. – 212 с.
3. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм //Драгоманов М.П. Вибране … мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. – К.: Либідь, 1991. – С. 327–429.
4. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. 4-е вид. – К.: Факт, 2007. – 148 с.
5. Історія філософії на Україні. У 3-х томах. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 1987. – 368 с.
6. Кирилюк Є. Геній народу // Шевченко Тарас. Твори у 5 т. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1970. – С. 5–29.
7. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка. Ред. й упорядку-вання Ільницького О., Гавриша Ю. – Т. 1. – New York. Shevchenko Scientific Society, USA. Edmonton–Toronto. Canadian Institute of Ukrainian Studies Press–2001. – 773 c.
8. Нахлік Є. Проблема історіософічности Шевченкової поезії // Шевче-нко, Франко, Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конферен-ції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 62–78.
9. Романенчук Б. Шевченкові універсальні ідеї // Хроніка-2000. Украї-на: філософський спадок століть. – К., 2000. – Вип. 39–40. – С. 79–84.
10. Семчишин М. Тисяча років Української культури. Історичний огляд культурного процесу. 2-е вид. – К.: Фенікс, 1993. – 550 с.
11. Франко І. Українці // Франко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – Т. 41. – К.: Нау-кова думка, 1984. – С. 162–193.
12. Франко І. [На роковини Шевченка] // Франко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 43. – С. 382–391.
13. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 276–285.
14. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. –К.: Орій, 1992. – 230 с.
15. Шевченко Т. Твори у п’яти томах. – К.: Дніпро, 1970. – Т. 1. – 408 с.
16. Шевченко Т. Твори у п’яти томах. – К.: Дніпро, 1970. – Т. 2. – 416 с.
17. Шевченко Т. Твори у п’яти томах. – К.: Дніпро, 1971. – Т. 3. – 383 с.
18. Шевченко Т. Твори у п’яти томах. – К.: Дніпро, 1971. – Т. 5. – 514 с.
19. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К.: Фенікс, 1992.– 156 с.

Published

2019-06-25

How to Cite

Голянич, М. Ю., & Голянич, М. Ю. (2019). TARAS SHEVCHENKO’S ANTICIPATING IDEAS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(3), 29-43. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/762