SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY URP-USRP ON THE POKYTTJA

  • А. І. Міщук Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • М. Б. Міщук Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: the organization structure, party, political life, radical forces.

Abstract

The article is devoted to the research the organization structure of the Ukraine Radical Party – Ukrainian Social-Radical Party, one of the most active in political respect parties in the social-political life of the West Ukraine in 1918-1939 years. On the basis of the archived documents and memoirs, publicist and scientific documents the role of radical party is explored in alteration of state structures of ZUNR (West Ukrainian Public Republic), in realization of idea of cathedral of Ukraine, defense of its independence and social-political activity in the conditions of the Polish occupation mode. It is shown, that radical forces made a political life in the region more active and that all this time they defend the main aim of the nation which was the creation of the Ukrainian sovereign state.

References

1. Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО), ф.2, оп.1, спр.139 (Квартальные отчеты Тернопольского воеводского управления о деятельности политических партий, профессиональных союзов и забастовочном движении на территории воеводства), 192 арк.
2. Там само, спр. 357 (Сведения Министерства Внутренних дел о наличии украинских буржуазно-националистических партий на территории Польши), 21 арк.
3. Там само, спр. 359 (Сведения поветовых староств о деятельности “Украинской Радикальной партии” (УРП) в поветах Станиславского воеводства), 132 арк.
4. Там само, спр. 487(Периодические отчеты Министерства Внутренних дел о деятельности украинских, белорусских и еврейских политичес-ких партий на территории Польши), 49 арк.
5. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ), ф.6, оп.1, спр.31 (Справки, информации, проект програм-мы, переписка, воззвания и др. документы Украинского национально-демократического объединения ), 241 арк.
6. Там само, оп.6-1, спр. 308 (Материалы Украинской Социал - Радика-льной Партии), 37 арк.
7. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі –ЦДІА України у Львові), ф.205, оп.1, спр.427 (Оперативні донесення Окружного командування державної поліції у Львові про політичне становище за березень 1923 р.), 33 арк.
8. Там само, спр.527(Донесення прокурорів окружних судів про порушення і розслідування кримінальних справ проти осіб, обвинувачених у приналежності до комуністичної партії та активної комуністичної діяльності), 89 арк.
9. Там само, ф.309, оп.1, спр.2602(Письмо группы членов Украинской Радикальной Партии о работе партийного съезда), 2 арк.
10. Віча і збори // Громадський голос. – 1930. – 28 червня. – Ч. 25. – С. 4.
11. Жук С. До злуки соціялістичних сил / Семен Жук// Громадський Голос. – 1924. – 13 вересня. – С. 1.
12. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Історія/Керівник авторського колективу й відповідальний редактор Олександр Карпенко. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. – 628 с.
13. Звіт і резолюції зі Зїзду УРП // Громадський Голос. – 1925. – 14 лютого. – С. 1-2.
14. Зїзд Краєвої організації УПСР на Волині // Громадський Голос. – 1926. – 6 лютого. – С. 2.
15. Зїзд УРП // Громадський Голос. – 1924. – 19 квітня. – С. 2.
16. Зїзд УРП // Громадський Голос. – 1925. – 7 лютого. – С. 1.
17. Зїзд УРП. Звіт // Громадський Голос. – 1924. – 26 квітня. – С. 1.
18. Зїзд УСРП // Діло. – 1926. – 17 лютого. – Ч. 34. – С. 3 .
19. З організаційного руху // Громадський голос. – 1929. – 2 листопада. – Ч. 45. – С. 3.
20. Коберський К. Українське народництво по обох боках Збруча / Карло Коберський. – Львів-Коломия, 1924. – 158 с.
21. Комуні кат //Діло. – 1922. – 24 вересня. – Ч. 19. – С. 3.
22.Макух І. На народній службі./ Іван Макух. – Детройт, 1960. – 565 с.
23. Морозюк В. “Січовий Батько” і його діти / В. Морозюк // Перевал. – 1999. – № 4. – С.100-111.
24.Наша програма // Народ. – 1919. – 30 марта. – Ч.6. – С.1-3.
25.Партійний Зїзд УРП // Громадський Голос. – 1923. – 7 квітня. – С. 3.
26.Політичні вісти // Нова Зоря. – 1935. – 28 лютого. – Ч. 15. – С. 7.
27.Селянсько-радикальна партія //Діло. – 1922. – 13 жовтня. – Ч.34. – С.3-4.
28.Стахів М. Західна Україна: нарис історії державного будівництва та збройної дипломатичної оборони в 1918-1923 рр./ Матвій Стахів. – В 6 т. – Т.4. – Скрентон, 1960. – 192 с.
Published
2019-06-05
How to Cite
Міщук, А. І., & Міщук, М. Б. (2019). SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY URP-USRP ON THE POKYTTJA. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5-6(41-42), 170-180. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/483
Section
ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ПАРТОЛОГІЇ