EVOLUTION OF THE POLITICAL SYSTEM OF MODERN UKRAINE: TRANSFORMATIONAL CHALLENDGE AND THE PECULIARITIES OF REFORM AFTER 2014

  • Ю. В. Кобець Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: political system, political modernization, transitional state, political power.

Abstract

The author analyzes the model of the political system of modern Ukraine after the events of 2013-2014, its evolutionary characteristics, factors influenced the process of modernization and transformation. Accents on the calls which still face the political system because of its quality and transitivity. The author propose principles that should make effective the political system of Ukraine through modernization and effective leadership elite creation, accumulation of social capital and productive economic reforms.

References

1. Кривошеїн В.В. Вплив «революції гідності» на політичну та правову культуру українського суспільства / В.В. Кривошеїн // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Політологія. − 2016. − №2. − С. 37-58.
2. Лященко О.О. Політична криза як чинник трансформації взаємовідносин громадянського суспільства і влади (на прикладі подій в Україні 2013-2014 рр.) / О.О. Лященко // Теорія та практика державного управління. – 2015. – № 51. – С. 42-149.
3. Модернізація України: визначення пріоритетів реформ. Проект до обговорення [Електронний ресурс] / Лабораторія законодавчих ініціалтив. – К., 2009. Режим доступу: http://parlament.org.ua/upload/docs/ Modernization.pdf
4. Москалюк О. Чи потрібна Україні федералізація? [Електронний ресурс] / О. Москалюк – Режим доступу: http://blogi.korrespondent.net/ blog/events/3350625/. – Назва з екрану.
5. Новакова О. Авторитарна і демократична моделі політичної модернізації / О. Новакова // Політичний менеджмент. – 2006. – Спец-випуск. – C. 102-110.
6. Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити / Інформаційно-аналітичні матеріали до Міжнародного круглого столу “Партійна система України на сучасному етапі: виклики, проблеми, суспільні очікування” 16 вересня 2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/ upload/1442416518_file.pdf
7. Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / Авт. колектив: М.І. Михальченко (керівник) та ін. – К.: ІПі-ЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 440 с.
8. Удосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства: монографія / [Е. А. Афонін, Я. В. Бе-режний, О. Л. Валевський та ін.]; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. – К.: НАДУ, 2014. – 268 с.
9. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. – К.: Знання України, 2003. – 400 с.
Published
2019-06-05
How to Cite
Кобець, Ю. В. (2019). EVOLUTION OF THE POLITICAL SYSTEM OF MODERN UKRAINE: TRANSFORMATIONAL CHALLENDGE AND THE PECULIARITIES OF REFORM AFTER 2014. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5-6(41-42), 51-58. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/471
Section
ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ