REVOLUTION OF 1917-1921 IN THE HISTORICAL MEMORY OF UKRAINE: REGIONAL DIMENSION

  • І. В. Репета Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: historical memory, regional memory, regional model, revolution, etc.

Abstract

At the present stage of Ukraine's development, one of the decisive factors that significantly influences the processes of state-building of the Ukrainian nation is historical memory, which is an important component of the self-identification of the population. This article covers the factors that influenced the formation of historical memory in the regions of the country, one of which is the revolutionary events of 1917-1921.

References

1. Грицак Я. Історія двох міст : Львів і Донецьк у порівняльній перспективі // Україна модерна. 2007. № 12 (2). Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні. Спеціяльний випуск. С. 27-60.
2. Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. К.: Критика, 2011. 352 с.
3. Даренський В. Про факти регіонального державотворення в Україні: феномен Донецько-Криворізької республіки 1918 р. // Молода нація: Альманах. 2000. № 2. С. 237-241.
4. Любовець О. Регіональні особливості формування національної пам’яті в Україні // Державотворчі та цивілізаційні здобутки українсь-кого народу. Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Вип. 1. К.: Стилос, 2011. С. 71-81.
5. Солдатенко В.Ф. Проблеми політики національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення // Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. Збірник наукових праць. Вип. 1. К.: Стилос, 2011. С. 7-25.
6. Соціологічне дослідження Центру Разумкова [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php/poll.php?poll_id=394.
7. Львів–Донецьк: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій соціальних лояльностей (1994, 1999, 2004) // Україна Модерна. 2007. Спец. випуск. Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні.
8. Нагорна Л. Поняття «місце пам’яті» в системі memory studies» // Регіональна історія України. Зб. наук. ст. / гол. ред. В. Смолій. К.: Ін-т іс-торії України НАН України, 2014. Вип. 8.
9. Плавюк М. Україна – життя моє: в 3 т. К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. Т.1: Від селянського сина до державника. 2002. 352 с.
10. Осташевський О.Й. До питання громадської діяльності українського духовенства // Мета. 1934. Ч.8. 25 лютого. С.2-3.
11. Гон М. ЗахіднаУкраїна 1918-1939 рр.: простір міжетнічної дистанції // Історія. Сучасність. 2005. № 12. С.110-117.
Published
2019-05-29
How to Cite
Репета, І. В. (2019). REVOLUTION OF 1917-1921 IN THE HISTORICAL MEMORY OF UKRAINE: REGIONAL DIMENSION. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (6(50), 124-132. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/439