VOLUNTEER MOVEMENT IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FOREIGN AGGRESSION

Authors

  • T. B. Madryga Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • T. B. Madryga Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7410-2018-6(50)-96-106

Abstract

The article highlights the peculiarities of volunteer movement development in Ukraine, which means voluntary, conscious, organized, unpaid work in favor of others. The current situation, main directions of work and the scale of Ukrainian volunteering in a hybrid war are described.

References

Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1 (А-О). М.: Вече, ACT. 1999. 544 с.

Волонтерський рух в Україні під час проведення антитерористичної операції: історія, стан, проблеми [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Volonterskyj-ruh-pid-chas-ATO.pdf

Волонтерство у публічній бібліотеці: Метод. поради / упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М.Островського. Хмельницький, 2012. 16 с.

Всеобщая декларация добровольчества / XVI Всемирная конференция добровольцев Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE), Амстердам, январь, 2001. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kdobru.ru/materials/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf.

Головаха: Война впервые научила украинцев помогать друг другу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://news.liga.net/interview/politics/6382849-golovakha_voyna_vpervye_nauchila_ukraintsev_pomogat_drug_drugu.htm

Горєлов Д.М., Корнієвський О.А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. К.: НІСД, 2015. 36 с.

Звіт дослідження «Волонтерський рух в Україні» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/news/pages/report.aspx17

Котляр А. Елла Лібанова: «Треба стимулювати економію» // Дзеркало тижня. Україна. 2015. № 10 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/socium/ellalibanova-nuzhno-stimulirovatkonomiyu-_.html

Котляр А. …Чи потрібні волонтери в політиці? // Дзеркало тижня. 2014. № 33. 20–26 верес. С. 1, 14.

Корнієвський О.А. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети. 2015. № 1. С. 95-100. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2015_1_16

Крапівіна Г. Світовий волонтерський рух: стан і статус // Вісник економічної науки України. 2012 № 1. С.73–76.

Лях Т. Волонтерство як суспільний феномен // Проблеми педагогічних технологій: зб. наук. пр. / Волинський державний університет імені Лесі Українки. Луцьк: Волинський академічний дім, 2004. Вип. 3–4. С.139–144.

Николаєва В.І., Николаєва Д. Активізація волонтерського руху в Україні: виклики сьогодення // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 79-81.

Олександр Турчинов: Добровольчі батальйони заклали ідеологію розбудови сильної патріотичної незалежної країни, яка здатна себе захищати // Рада національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rnbo.gov.ua/news/2688.html?PrintVersion

Панькова О.В. Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] // Український соціум. 2016. № 2. С. 25-40. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_2_5

Паславська О. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження). Актуальні проблеми правознавства. 2016. Випуск 4 (8). С. 22-28.

Перелік організацій і установ, які залучають до своєї роботи іноземців та осіб без громадянства для впровадження волонтерської діяльності на території України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/timeline/Volonterstvo.html

Світовий рейтинг благодійності: Україна посіла 90 місце зі 139 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ua.112.ua/svit/svitovyi-reitynh-blahodiinosti-ukraina-posila-90-mistse-zi-139-409627.html

Тохтарова І.М. Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування. 2014. № 2 . С. 1-13.

Шамрай В.О, Ольховський М.А. Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фі-нанси, право. Науковий журнал. Серія: Юридичні науки. 2015. № 4 (81). С. 139-145.

32,5 % українців особисто переказали свої кошти на рахунки української армії. Селяни відзначились вищою доброчинністю, аніж міські жителі. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/commentaries/sociologist_view/32anizh-miski-zhiteli.htm

GfK. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.gfk.com/ua/Documents/Presentations/report_vyshlisky.pdf

Recommendations on support for volunteering. General Assembly. Fifty-sixth session, 76th plenary meeting, 5 December 2001. Agenda item 108. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf

Published

2018-12-28

How to Cite

Madryga, T. B. ., & Madryga, T. B. . (2018). VOLUNTEER MOVEMENT IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FOREIGN AGGRESSION. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (6(50), 96-106. https://doi.org/10.31471/2304-7410-2018-6(50)-96-106