LEGISLATIVE ACCOMMODATION OF INTERESTS OF ETHNIC MINORITIES IN THE COURSE OF FORMATION OF THE UKRAINIAN STATE AT THE BEGINNING OF 20 CENTURY

Authors

  • O. I. Lypchuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • I. I. Lomaka Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI:

https://doi.org/10.31471/2304-7410-2018-6(50)-85-95

Keywords:

Austria-Hungary, international legal act, Galychyna, national democratic revolution, Ukrainian National Council, ethnic minorities, West Ukrainian People's Republic.

Abstract

In article it is noted that World War I, having extremely aggravated political and social and economic problems of belligerent parties, caused considerable rise of the national liberation movement. In the years of war, Galichina became an object of active international policy, at first as a component of the empire of Gabsburgov, and then as the sovereign state of the Ukrainian people. Also World War I accelerated political changes in Central and Eastern Europe and emergence of the Ukrainian state educations  in Galichina. Introduction and developments of basic standard and legal documents in such spheres state and social and political life as formation of state governing bodies, justice, Armed Forces, social, economic, national and cultural and educational sites became the main result of legislative activity of power structures of West Ukrainian People's Republic on nationalities. The mechanism of the state and national policy of West Ukrainian People's Republic on non Ukrainian the population was based on democratic traditions of parliamentarism of the former Austria-Hungary. Such fundamental principles of national policy allowed power structures to direct the state construction to the democratic course, to make it socially oriented.

References

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Оп. 1, спр. 8. Надіслані відомості з місць про кількість учнів-поляків, пересилка їх до міністерства польських справ (неповна спра-ва). 30 грудня – 26 березня 1918 р.

оп. 1, спр. 78. Протоколи і стенограми пленарних засідань мирної конференції в Бресті-Литовському від 9, 10, 12, 13 січня і 1 лютого 1918 р. н. ст.

оп. 1, спр. 93. Статути, декларації, рішення світових конференцій та інше. Вибрані документи з історії ЗУНР (Друковане зведення). 18 жовтня 1918 р. – 11 липня 1920 р.

оп. 1, спр. 96. Законопроекти, закони, розпорядження та циркуляри уряду ЗУНР про державну адміністрацію, вибори в сейм ЗУНР, земельну та грошову реформи, оплату вчителів та інше. 16 листопада 1918 р. – червень 1919 р.

оп. 1, спр. 102. Доповідь членів УНРади в Відні про проект статуту для Східної Галичини та супровідний лист Євгена Петрушевича до членів [Ради Послів] у Парижі. 22 грудня 1919 р. – 19 лютого 1920 р.

оп. 1, спр. 134. Декларації, звіти, резолюції та інші документи про переговори української дипломатичної місії в складі представників УН-Республіки та УНРади з польськими дипломатами та розбіжності між наддніпрянцями і галичанами у вирішенні долі Східної Галичини. Січень 1919 р. – квітень 1920 р.

оп. 1, спр. 206. Накази, протоколи, звіти, листи та інші документи про діяльність повітових комісаріатів УНРади в місцевостях Східної Галичини. Жовтень 1918 р. – квітень 1919 р.

оп. 1, спр. 474. Статті та реферати Дністрянського С. про проекти конституції Західно-Української Народної Республіки. Рукописи. 1918-1919 рр.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних збройних Сил України в 1914-1993 рр. (Організаційна структура, штати). Історико-правове дослідження. Івано-Франківськ: Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника; Коломия: Світ, 1997. 292 с.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Львів: Інститут українознавс-тва НАН України; Видавнича фірма «Олір», 1995. 368 с.

Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 // Українська Революція. Розвідки і матеріяли. Книга пята. Відень, 1922. 120 с.

Над могилою Австро-Угорщини // Вперед. - Львів -. 1919. 13 вересня.

Національні меншости в Західно-Українській Народній Републиці // Діло. - Львів -. 1918. 21 листопада.

Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР у повітах (листопад-грудень 1918 року) // Україна Модерна. [Львів]. 1999. Ч. 2-3. С. 160-194.

Перепадя В. В. Українсько-німецькі відносини в 1914-1920 рр. Соціоісторичний аналіз. Запоріжжя, 1999. 123 с.

Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські Визвольні змагання 1917-1921 рр. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. 320 с.

Тищик Б. Конституційне законодавство Західно-Української Народної Республіки // Науковий збірник Українського Вільного Університету. [Мюнхен]. 1995. Т. 17. С. 305-311.

Шапошнікова Н. Вплив подій першої світової війни на національну свідомість українців // Історія України. [Київ]. 2000. № 18 (178). С. 9-11.

Doroschenko D. Die Ukraine und Deutschland. Neun Jahrhunderte Deutsch-Ukrainischer Beziehungen // Studien zu Deutsch-Ukrainischen Beziehungen. [Mьnchen]. 1994. Hf. 1. S. 1-290.

Ereignisse in der Ukraine 1914-1922 deren Bedeutung und historische Hintergründe. - Hrsg - von Theophil Hornykiewicz. – Philadelphia: Publicationen des W. K. Lypynsky Ost-Europäischen Forschungs-Instituts in Philadelphia, Pa. Serie I-IV, 1966-1969. Bd. I (1966). 450 s.; Bd.II (1967). 484 s.; Bd. IIІ (1968). 704 s.; Bd. IV (1969). 421 s.

Published

2018-12-28

How to Cite

Lypchuk, O. I. ., & Lomaka, I. I. . (2018). LEGISLATIVE ACCOMMODATION OF INTERESTS OF ETHNIC MINORITIES IN THE COURSE OF FORMATION OF THE UKRAINIAN STATE AT THE BEGINNING OF 20 CENTURY. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (6(50), 85-95. https://doi.org/10.31471/2304-7410-2018-6(50)-85-95